Informatie overdracht

1. Gunning fase project
Opdrachtgever: aanmelden aannemer aan wie gegund is in de projectenmodule van BouwCirculair

 • uploaden bestek
 • uploaden de MKI-waarden van de inschrijving van de aannemer

Aannemer: krijgt inlogcode en factuur
Aannemer: met betalingsbewijs kosten opvoeren
Opdrachtgever: krijgt inlogcode voor projectenmodule

 

2. Uitvoering fase
Aannemer: aanmelden van de leverancier(s)

 • 2a. Circulariteit en MKI project
  Aannemer: uploaden certificaten van de verwerkers van de vrijkomende materialen
  Leverancier(s): invullen de mate van circulariteit en MKI-waarde van de producten
 • 2b. Verificatie project
  Aannemer uploaden:

  • weegbonnen van het verwijderd materiaal
  • afleverbonnen van de nieuwe materialen
  • geverifieerde LCA’s van de EMVI
 • 2c. Afsluiting project
  Aannemer: invullen hoeveelheden van verwerkte materialen
  Beoordelen of voldaan is aan de bestekseisen
  Aannemer overlegt Projectcertificaat aan opdrachtgever