Disclaimer instrument

  • Dit instrument mag vrij en kosteloos gebruikt worden, zoals deze wordt aangeboden door BouwCirculair
  • BouwCirculair houdt zicht het recht voor dit instrument te wijzigen
  • BouwCirculair kan niet garanderen dat dit instrument foutloos en ononderbroken functioneert, wel doen wij daarvoor onze uiterste best
  • Het gebruik van dit instrument is geheel voor eigen rekening en risico
  • BouwCirculair aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook die uit het gebruik van dit instrument kan voorvloeien
  • Neem contact op met BouwCirculair (bel of mail) wanneer er vragen zijn over het gebruik, de werkwijzen of wanneer er technische problemen zijn ontstaan bij het gebruik van dit instrument. Dit geldt ook voor wijzigingsverzoeken